"Thằng" vợ của tôi

Tao có thằng vợ. Cái thằng ngoài lạnh trong nóng, miệng thì chửi thề nói tục mà trong thì mềm nhũn ra.


Tao đi nhậu, nó gọi điện chửi tao như con, bảo đừng về nữa, tao say thì nó ra chở về, lại chăm tao như con.

Tao có thằng vợ. Cái thằng mét tám, to cao mà chưa thấy ai đảm như nó. Đi làm về còn nấu ăn, giặt đồ cho tao, xếp đồ cho cho tao đi công tác, việc gì cũng lo cho tao...

Tao có thằng vợ. Cái thằng uống bia như uống nước lã, uống được 18 lon bia lận, mà mỗi lần đi nhậu về say là ngoan ngoan nằm ôm tao rồi lộ bản chất.

Tao có thằng vợ. Cái thằng đeo kính nhìn thì xấu xấu đen đen ngu ngu. Cởi kính ra thì đm đẹp trai vãi nồi. May mắn chỉ có tao mới thấy được mặt thật của nó.


Tao có thằng vợ. Cái thằng mà lười lười, suốt ngày bắt tao đấm lưng bóp chân cho nó. Nhưng mà tao thích, thích bóp người nó mềm mềm.

Tao có thằng vợ. Cái thằng suốt ngày cằn nhằn việc tao bẩn. Rồi lôi tao đi kỳ cọ tắm rửa cho tao.


 Tao có thằng vợ. Cái thằng lúc nào cũng chê tao tập gym là béo, mồ hôi là bẩn, lười tắm là heo. Mà lại toàn khen tao với bạn nó.

Tao có thằng vợ. Cái thằng suốt ngày đòi đập tao. Mà tao biết đội vợ lên đầu sống lâu trăm tuổi nên tao không chấp. Thằng TNV. Tao yêu m đm.

Gay 18+ Confession
 
VLXX © 2019
Contact: vlxxdotcom@gmail.com
VLXX.COM là web phim sex dành cho ngu?i l?n trên 19 tu?i, giúp b?n gi?i trí, th?a mãn sinh lý, du?i 19 tu?i xin vui lòng quay ra.
Trang web này không dang t?i clip sex Vi?t Nam, video sex tr? em. N?i dung phim du?c dàn d?ng t? tru?c, hoàn toàn không có th?t, ngu?i xem không nên b?t chu?c hành d?ng trong phim, tránh vi ph?m pháp lu?t.