Ireland đang xem xét hủy bỏ lệnh cấm người đồng tính hiến máu

Ireland sẽ xem xét lại lệnh cấm suốt đời của mình đối với những người đàn ông đồng tính và lưỡng tính hiến máu vào cuối tháng này.

Theo pháp luật hiện hành, những người đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới (MSM) ở Ireland không được phép cung cấp máu tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống của họ, tuy nhiên do nhu cầu ngày càng tăng của người cần máu có vẻ như mọi thứ có thể thay đổi.

Tổ chức y tế của Ireland sẽ tổ chức một hội nghị vào ngày 21-22 tháng Tư tại Royal College of Surgeons để tranh luận việc nên hay không thu hồi lệnh cấm MSM hiến máu.

Theo Irish Independent , quyết định được dự kiến thi hành ngay sau hội nghị, với tiếng nói cuối cùng được thực hiện bởi Bộ trưởng người đồng tính tại Ireland là Leo Varadkar.

Nhiều quốc gia, bao gồm Anh, Scotland và xứ Wales, đã nới lỏng các quy định của họ về hiến máu MSM trong những năm gần đây, nhưng yêu cầu hảo phải không có quan hệ tình dục với người đàn ông nào khác trong 12 tháng qua.

 
VLXX © 2019
Contact: vlxxdotcom@gmail.com
VLXX.COM là web phim sex dành cho ngu?i l?n trên 19 tu?i, giúp b?n gi?i trí, th?a mãn sinh lý, du?i 19 tu?i xin vui lòng quay ra.
Trang web này không dang t?i clip sex Vi?t Nam, video sex tr? em. N?i dung phim du?c dàn d?ng t? tru?c, hoàn toàn không có th?t, ngu?i xem không nên b?t chu?c hành d?ng trong phim, tránh vi ph?m pháp lu?t.